فشم، منطقه ویلایی اطراف تهران

فشم، منطقه ویلایی اطراف تهران

بخش 1- موقعیت جغرافیایی فشم

1- شهر فشم دارای موقعیت جغرتافیایی بسیار مناسبی برای گذراندن تعطیلات می باشد. این شهر زیبا  در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تهران قرار
دارد.ابلبیتغت برتنتی برتنت ریرتمرتمر تمتمتعیمخیبریری رامریم

ارسال نظر

sdfsdf “فشم، منطقه ویلایی اطراف تهران”

Call Now Button