021-88195105

صفحه اصلیمیهمان نوازییکی از رسوم زیبای فرهنگ ما ایرانی هامیهمان نوازی است که شهرتی جهانی دارد .  در بسیاری از کشورهای دنیا سردی ، رفتار خشک وبی روح و


زندگی ماشینی را می توان به وضوح دید ؛ ولی در ایران در دورترین روستاها ،خونگرمی و مهمان نوازی مردمان زبانزد همگان است . ایرانیان بر این باورند


4که اگربر مهمان بیش از ارزش وی ارج ننهی ، گویی به او توهین کرده‌ای . حس همدلی و انساندوستی و مهرورزی از بارزترین ویژگی های این فرهنگ


کهن است. مهمان نوازی در فرهنگ اسلام  ، باعث ایجاد انس و آشنایی بیشتر ،شرکت دادن دیگران در ثروت خود،احترام و بزرگداشت مردم و گذشت


مالی است و اقوامی که بهره بیشتری از این سجیه اخلاقی دارند همواره به آن مباهات و افتخار می کنند.


آنچه موضوع بحث و مشترك بین تمامی جوامع است، میهمان نوازی است، كه از زمان‏های بسیار دور و در میان تمام ملل و اقوام مختلف وجود داشته


است و همه ‏انسان‏ها با هر خصوصیت و تیره و نژادی، در هر منطقه از دنیا كه زندگی می‏كنند، این ‏خصیصه را در جان و دلشان ثبت كرده و این كار پسندیده را


ارج می ‏نهندو به آن عمل‏ می‏كنند.


یكی از صفات بسیار پسندیده - كه اگر در هر فرد وجود داشته باشد، فضیلتی بزرگ محسوب می‏شود – میهمان نوازی و مهماندوستی است.


رزق ما با پای مهمان می رسد از خوان غیب میزبان ما است هر کس می شود مهمان ما (صائب تبریزی)


این خصلت پسندیده با ظهور دین اسلام در بین جوامع و پذیرش آن از طرف مردم بیش از پیش در جامعه اسلامی ثبت و جاودانه شد.


تمامی پیامبران به این صفت زیبا و پسندیده آراسته بودند و یكی از صفات بارز آنان مهماندوستی بود.


آپارویلا نیز از این قاعده مستثنی نیست و مفتخر است که با کمال احترام و ادب ، میهمان نوازی را در حد اعلای خود از میهمانان خود بعمل آورد .