اقامتگاه خود را جستجو کنید

بدنبال محل اقامت هستید؟

مالیستی از واحدهای اقامتی را در غالب آپارتمان،ویلا و سوئیت مبله برای شما آماده کرده ایم

تهران

منزل مبله تهران،سوئیت مبله تهران

مشهد

منزل مبله مشهد،سوئیت مبله مشهد

بندرعباس

منزل مبله بندرعباس،سوئیت مبله بندرعباس

قشم

منزل مبله قشم،سوئیت مبله قشم

کیش

منزل مبله کیش،سوئیت مبله کیش

اصفهان

منزل مبله اصفهان،سوئیت مبله اصفهان

شیراز

منزل مبله شیراز،سوئیت مبله شیراز

تبریز

منزل مبله تبریز،سوئیت مبله تبریز

همدان

منزل مبله همدان،سوئیت مبله همدان

یزد

منزل مبله یزد،سوئیت مبله یزد

اهواز

منزل مبله اهواز،سوئیت مبله اهواز

آبادان

منزل مبله آبادان،سوئیت مبله آبادان

کرمان

منزل مبله کرمان،سوئیت مبله کرمان

اردبیل

منزل مبله اردبیل،سوئیت مبله اردبیل

ارومیه

منزل مبله ارومیه،سوئیت مبله ارومیه

جستجوی محل اقامت

از نوار جستجو اقامتگاه،واحد اقامتی مناسب را برای اقامت خود و همراهانتان انتخاب نمایید.صحت اطلاعات و تصاویر مورد تایید و گارانتی اقامتگاه می باشد.

محل اقامت خود را انتخاب کنید

پس از انتخاب اقامتگاه موردنظر متناسب با بودجه،موقعیت و امکانات مورد نیاز با کارشناسان مااز طریق تلفن,واتس آپ ویا تلگرام ارتباط برقرارکرده و زمان اقامت راهماهنگ نمائید. سپس با واریز تمام یا بخشی ازمبلغ ایام رزرو اقامتگاه خود را رزرو نمائید.

سفر خود را آغاز کنید

پس ازقطعی کردن رزرو و واریزوجه, مشخصات کامل اقامتگاه رزرو شده برای مدت اقامت شماارسال می گرددوشمامی توانید باخیالی راحت به طرف مقصد حرکت نمائید.

Call Now Button